KADR HAZIRLIĞI

Elmlər doktorluğu üzrə doktorantlar

Baytarlıq  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Doktorant və Dissertantlarının

S İ Y A H I S I  (2018 – ci ilə dair məlumat)

 

N

Adı, soyadı, atasının adı

Qəbul olunduğu il

İxtisas və kodları

Elmi rəhbər

1

Süleymanova Çiçək Vəli  qızı        (dissertant)

16 mart 2018 – ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”

3109.01

Biol.ü.f.d., dosent T.Ə.Əliyeva

 

2

Bədirova Arzu İnşalla  qızı        (dissertant)

16 mart 2018 – ci il

Parazitologiya

2429.01

Biol.ü.f.d., dosent    S.Ə.Məmmədova

3

Əsgərova Nərmin Zahir qızı

(fəlsəfə doktorluğu üzrə qiyabi doktorant)

16 mart 2018 – ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”

3109.01

Baytarlıq elmləri doktoru, professor İ.M.Əzimov

4

Vəliyeva Səkinə Yahya qızı

(fəlsəfə doktorluğu üzrə qiyabi doktorant)

16 mart 2018 – ci il

Parazitologiya

2429.01

İsmayıl Bəqiyyət oğlu Məmmədov (Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent)

5

Murtuzov Qadir Murtuz oğlu

(elmlər doktorluğu üzrə doktorant)

16 mart 2018 – ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”

3109.01

Baytarlıq elmləri doktoru, professor İ.M.Əzimov

6

Cəfərov Ruslan Möhlüd oğlu

(elmlər doktorluğu üzrə doktorant)

16 mart 2018 – ci il

Parazitologiya

2429.01

İsmayıl Bəqiyyət oğlu Məmmədov (Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent)

 

Baytarlıq  Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Doktorant və Dissertantlarının 

S İ Y A H I S I  (2019 – cu ilə dair məlumat)

 

N

Adı, soyadı, atasının adı

Qəbul olunduğu il

İxtisas və kodları

Elmi rəhbər

1

Nəsibova Günel Rübail  qızı

(fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertant)

12 fevral 2019 – ci il

Parazitologiya

2429.01

Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.Y.Bayramov

2

Hacıyev Rəhman Azadxan oğlu

(fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertant)

12 fevral 2019 – ci il

Parazitologiya

2429.01

Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.Y.Bayramov

3

Əsgərova Aynur Elxan qızı

(fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertant)

12 fevral 2019 – ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”

3109.01

Baytarlıq  elmləri doktoru, professor Əzimov İlham Müqbil oğlu

4

İsmayılov Vüqar Yusif oğlu

(fəlsəfə doktorluğu üzrə dissertant)

12 fevral 2019 – ci il

“Baytarlıq-sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitar ekspertizası”

3109.01

Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif Tağı oğlu Bağırov

5

Mahmudova Gülər Məhəmməd qızı

(fəlsəfə doktorluğu üzrə qiyabi doktorant)

 

12 fevral 2019 – ci il

Parazitologiya

2429.01

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru S.İ.Rüstəmova və Dağıstan DAU-nun “Parazitologiya, baytar-sanitar ekspertiza, mamalıq və cərrahiyyə” kafedrasının müdiri, professor A.M.Atayev

6

Zeynalova Şəlalə Kərəm qızı

(elmlər doktorluğu üzrə doktorant)

12 fevral 2019 – ci il

“Baytarlıq mikrobio-logiyası, virusologi-yası,epizootologiyası, mikotosikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası”

3109.01

Baytarlıq  elmləri doktoru, professor Əzimov İlham Müqbil oğlu

 

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

info@beti.az

Azərbaycan, İndeks 1016, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi 

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: