MEDİA

XƏBƏRLƏR

Göygöl rayonunda “Azərbaycanda arı xəstəlikləri və zərərvericilərinə qarşı mübarizə, arı islahı təlimi” keçirilmişdir

11-15 oktyabr 2021-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun  və Türkiyə Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Göygöl rayonunda “Azərbaycanda arı xəstəlikləri və zərərvericilərinə qarşı mübarizə, arı islahı təlimi” keçirilmişdir. Təlimdə Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru, biol.ü.f.d. Sialə Rüstəmova, Balıq və arı xəstəlikləri şöbəsinin müdiri, biol.ü.f.d. Afət Süleymanova, Quş xəstəlkləri şöbəsinin müdiri, k.t.ü.f.d. Mirzəmməd Həsənov iştirak etmişlər.

Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru Sialə Rüstəmova təlimdə çıxış etmişdir: Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıq sektorunun perspektivli fəaliyyət sahələrindən  biri də arıçılıqdır. Azərbaycan Res­pub­likasının ərazisi arıçılığın inkişafı baxımından əlverşli təbii-iqlim şəraitinə və bal verən zən­gin bitgi örtüyünə malikdir. Öz növbəsində, arıçılıq iqtisadi cəhətdən yüksək rentabelli fəa­liy­yət sahəsi, əhalinin sağlamlığını qoruyan qida və müalicə əhəmiyyətli məhsullar mənbəyi, həm­çi­nin kənd təsərrüfatının digər sahələrində məhsuldarlığın yüksəldilməsinə ciddi töhvə verən ekoloji amildir. Arıçılıq elə bir kənd təsərrüfatı sahəsidir ki, onun inkişafı ətraf mühitin heç bir re­sursunu azaltmır, əksinə, biomüxtəlifliyin qorunmasına, kənd təsərrüfatı bitkilərinin daha yaxşı tozlandırılmasına və bununla da keyfiy­yə­tinin və məhsuldarlığının yüksəldilməsinə ciddi töhvə verir.

Arıçılığın inkişafının əsas istiqamətlərindən qarşıya qoyulan məq­sədlərə nail olmaq üçün üç istiqamət fəaliyyəti gös­tər­mək lazımdır:

  1. Arı ailələrinin sayını artırmaq (ekstensiv yol)
  2. Arı ailələrinin məhsuldarlığını artırmaq (intensiv yol)
  3. Arıçılığın yem bazasını gücləndirmək

Azərbaycan ərazisində bal verən ağac, kol və ot bitkilərinin, həmçinin respublikada olmayan bal verən bitkilərin öyrənilməsi, arealının müəyyənləşdirilməsi və oturaq arıçılığın tələbatı üçün onların ayrı-ayrı bölgələrə introduksiyası, adaptasiyası sahəsində tədqiqatların aparılması əhəmiyyət kəsb edir.

 

 

 

BİZİM MEDİA

FAYDALI KEÇİDLƏR

client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo client-logo

TARİXDƏN SEÇMƏLƏR


Azərbaycan Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu 1930-cu ildə yaradılmışdır.

İnstitut təşkil etdiyi gündən keçən illər ərzində kiçik stantsiyadan iri elmi müəssisəyə çevrilmişdir. 2001-ci ildə institutun 100 illiyi tamam olmuşdur.

AzETBİ ciddi baytarlıq problemlərini hazırlayıb həyata keçirən və baytarlıq üzrə elmi kadrlar hazırlayan mərkəzdir. İnstitutda bu günə kimi 23 elmlər doktoru və 173 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

BİZİMLƏ ƏLAQƏ


(+99455) 553 74 49

(+99412) 514 84 03

info@beti.az

Azərbaycan, İndeks 1016, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Böyük Şor qəsəbəsi, 8-ci Köndələn küçəsi 

© 2019 Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu. Sayt lider.az tərəfindən hazırlanmışdır.

Follow us: